Skip to content

Digitale Transformatie

We richten ons op het verbeteren van uw bedrijfsprocessen, bezien vanuit de klant en tegen radicaal lagere kosten. We weven digitale oplossingen zorgvuldig en stapsgewijs in elk deel van de organisatie, zodat alle operationele en interne activiteiten worden verbeterd en geïntegreerd, partnerships worden opgebouwd en klantgerichte activiteiten worden geoptimaliseerd. Tijdens het proces besteden we veel aandacht aan de menselijke kant van de transformatie.

Van data naar waarde

We helpen u data om te zetten in werkelijk concurrentievoordeel. Om te voorkomen dat er bedrijfsschade ondervindt ten gevolge van verkeerde beslissingen, zorgen we samen met u voor relevante, betekenisvolle metingen en interpretaties.

We analyseren de data en converteren deze naar nauwkeurige, actiegerichte informatie. Zo kan uw bedrijf beslissingen nemen op basis van feiten en de operationele prestatie verbeteren. We testen de resultaten van uw klantgerichte digitale initiatieven, zodat deze een maximale impact hebben.

Afhankelijk van de situatie volgen we een meer proces- of een meer datagerichte aanpak. Of een integratie van beide.

Onze deskundigen helpen u bij de ontwikkeling van een organisatie die geavanceerde analyses kan uitvoeren. De benodigde capabilities worden ontwikkeld, zodat u de analyses consistent kunt uitvoeren en problemen effectief kunt aanpakken.

RPA (Robotic Process Automation)

Hoewel bedrijven veel van hun processen hebben geautomatiseerd, wordt veel werk nog altijd handmatig en routinematig uitgevoerd. Zo moeten medewerkers data handmatig invoeren en schakelen tussen systemen, applicaties en schermen om de kritieke bedrijfsprocessen te laten functioneren. Dergelijke activiteiten hebben op zichzelf geen meerwaarde. Ze kosten tijd, vormen een inherent risico en zijn duur.

RPA kopieert de taken van een medewerker en voert deze 24-op-7 snel en foutloos uit. Zo kunnen medewerkers meerwaarde bieden door hun aandacht en expertise te richten op die taken die belangrijk zijn. Doordat er tijd is vrijgemaakt, wordt de overgang van reactieve naar proactieve operationele processen vereenvoudigd.

Maintenance 4.0

Wij vinden Onderhoud geen kostenpost, maar een waarde generator. Daarom richten we ons op de kritieke bedrijfsmiddelen, gezien vanuit zowel de bedrijfsrisico’s als de klanteneisen: de algehele veiligheid, betrouwbaarheid en kwaliteit van de productie en de noodzakelijke kosten op deze te garanderen.

Maintenance 4.0 is een volgende stap op de ladder naar volwassen onderhoud, om de veiligheid, betrouwbaarheid en productkwaliteit te verbeteren en de kosten verder te verlagen. Bij implementatie van Maintenance 4.0 waarborgen we eerst de basiscondities: hoogwaardig preventief onderhoud en goede data over het historische gedrag van de geselecteerde instellingen voor apparatuur, productkwaliteit en processen.

Onze dataspecialisten werken nauw samen met uw betrouwbaarheidstechnici en procestechnologen om een eerste algoritme te ontwikkelen dat zorgvuldig wordt geïmplementeerd. Vervolgens verkennen we de noodzaak voor aanvullende datavereisten en sensoren. Via een strak geleid proces stellen we de meest relevante datapunten, sensoren en andere vereisten vast. We verbeteren het algoritme en creëren waarde voor de stakeholders.

maintenance

Neem contact met ons op