Skip to content

Industrie 4.0

Industrie 4.0

Industrie 4.0 betekent het samen groeien van de digitale en maakindustrie. Alle fysieke activa worden gedigitaliseerd en geïntegreerd in digitale ecosystemen met partners in de waardeketen.

Industrie 4.0 betekent een enorme stap in prestaties. U kunt uw snelheid, flexibiliteit en productiviteit met 40% verbeteren. U kunt een nieuwe bedrijfsstrategie ontwikkelen en van de gelegenheid gebruik maken om uw producten- en dienstenportfolio te innoveren.

Axisto werkt met u samen om de digitale volwassenheid van uw bedrijf in kaart te brengen en de elementen te kiezen die de meeste waarde zullen opleveren in overeenstemming met uw visie. Goedgekozen pilots helpen u om op de leercurve te komen en een eerste succes te behalen. U krijgt inzicht in de vaardigheidskloof en dit kan uw HR-strategie sturen. Wij kunnen u helpen om data-analyse goed in te richten en uw organisatie digitaal te ontwikkelen. De ervaring van Axisto zorgt ervoor dat u valkuilen vermijdt op uw reis om een ​​digitale onderneming te worden.

De grootste uitdaging voor een bedrijf zit trouwens niet in het kiezen van de juiste technologie, maar in het ontbreken van digitale cultuur en vaardigheden in de organisatie. Investeren in de juiste technologieën is belangrijk – maar het succes of de mislukking hangt uiteindelijk niet af van specifieke sensoren, algoritmen of analyseprogramma’s. De crux schuilt in een breed scala aan mensgerichte factoren. Axisto ondersteunt u bij de ontwikkeling van een robuuste digitale cultuur en zorgt ervoor dat verandering van binnenuit wordt ontwikkeld en gedreven door duidelijk leiderschap van bovenaf.

axisto-Industrie4-0

Cases

page 1 of 3

Artikelen

Staat Industrie 4.0 bij u op de agenda? Neem dan contact met ons op.