Een faillissementsgolf staat voor de deur.

Wacht niet af en neem nu actie.

Eind 2020 was de instroom bij Bijzonder Beheer van banken nog beperkt en onder verwachting, maar begint wel op te lopen. De inschatting is dat de instroom in Q2 van dit jaar significant zal toenemen. Dit beeld schetsen onderzoekers van de Universiteit van Leiden in een gezamenlijk rapport met PWC.

Niet alleen COVID19 wordt als oorzaak genoemd

De huidige coronamaatregelen van het kabinet hebben op korte termijn nog hun positieve uitwerking, maar die loopt af en dat zal in Q2 goed merkbaar worden. Natuurlijk is het coronavirus als oorzaak nadrukkelijk aanwezig, maar er spelen ook andere issues. Maar liefst 34% van de ondervraagde experts gaf andere hoofdzaken dan het coronavirus aan: Financieringsproblemen wegens hoge schulden uit de periode voor Corona en verouderde verdienmodellen, zie figuur 1. Dit zijn structurele issues. Het is de vraag hoeveel meer bedrijven in de problemen komen als de ‘nieuwe normaal’ zich goed gaat vestigen en door ontwikkelen.

 

Figuur 1. Wat is de belangrijkste oorzaak voor de instroom bij Bijzonder Beheer? (Bron: Bijzonder Beheer Barometer, november 2020, Universiteit Leiden en PWC).

 

Wacht niet af en neem nu actie

De topposities in de lijst hiernaast zullen u niet verbazen. Met de komst van de vaccines zullen de effecten van de corona-pandemie verminderen. Echter, de groeiende schuldenberg bij overheden, particulieren en bedrijven is een blijvende zorg. Een zwakke balans is een voorbode voor problemen op termijn. De verder ontwikkeling van de ‘nieuwe normaal’ zal extra druk zetten op de bestaande verdienmodellen.

Naar onze mening is het nu meer dan ooit van belang om uw bedrijf kritisch door te lichten en snel en slagvaardig te handelen. U kunt leren van de bepalende acties van bedrijven die hun winstgevendheid tijdens en na een recessie versnellen. Zie daartoe ons paper “Winnaars versnellen tijdens en na een recessie – Wat doen zij anders?”.

Figuur 2. In welke sector neemt het aantal bijzonder beheer dossiers naar verwachting het meest toe? (Bron: Bijzonder Beheer Barometer, november 2020, Universiteit Leiden en PWC)