Handel snel en daadkrachtig om concurrentievoordeel op te bouwen

Deel 3 – Strategy Deployment

 

 

In hoeverre is uw organisatie in staat snel en daadkrachtig te handelen?

Al in normale tijden hebben bedrijven het moeilijk om zakelijke doelstellingen volledig op tijd te behalen. Doorgaans vinden we drie gerelateerde hoofdoorzaken: (1) er is geen aantrekkelijke visie die eigendom is van iedereen in het bedrijf, (2) de strategische doelen zijn onduidelijk en (3) de organisatie zit niet op één lijn. Aangezien strategieën niet meer uniek zijn, is de snelle en volledige levering ervan een echte bepalende factor voor het concurrentievoordeel voor uw bedrijf.

Het begint aan de top

Alle succesvolle initiatieven voor verandermanagement beginnen aan de top, met een betrokken en goed op elkaar afgestemde groep leidinggevenden. De eerste stap is ervoor te zorgen dat het team zich zal verenigen rond een samenhangende visie over hoe het bedrijf eruit moet zien en hoe het moet werken. Het is de basis voor het identificeren van de drie tot vijf strategische doelen met uitdagende doelen.

En cascadeert door de organisatie

Vervolgens betrekt het topteam het volgende organisatieniveau bij het verfijnen van de visie en geeft het hen de gestelde uitdagende doelen. Gezamenlijk zullen ze moeten uitzoeken hoe ze deze kunnen leveren. Dit vereist afstemming  horizontaal binnen het organisatieniveau en verticaal tussen de niveaus. Dit proces is iteratief en gaat door de niveaus heen totdat de werkvloer is bereikt. Wat er gebeurt, is uitlijning van boven naar beneden en horizontaal op elk niveau.

Catch-ball- ‘vangbalproces

Het proces is geen eenrichtingsverkeer, het is een ‘vangbal’ proces. Het hogere niveau werpt de bal, d.w.z. het target naar het volgend lagere niveau. Zij zullen uitzoeken hoe ze het target zouden kunnen realiseren. Dit vereist de betrokkenheid van de verschillende afdelingen op elk niveau, aangezien ze onderling afhankelijk zijn. Als ze geen manieren kunnen vinden om de target te realiseren, mogen ze de bal terug met een goede onderbouwing waarom niet en wat dan wel haalbaar is. Onze ervaring is dat, mits goed gedaan, dit resulteert in uitdagende doelstellingen die vaker wel dan niet hoger zijn dan waarmee het topteam is begonnen. Het proces bouwt voort op het collectieve inzicht, kennis en ervaring. Wat er gebeurt, is zowel afstemming als eigenaarschap van de doelen, een prima uitgangspunt om snel en daadkrachtig te handelen.