Uitdaging

Een second-tier leverancier van metalen componenten voor de auto-industrie stond onder grote druk op zijn kostenstructuur – en dus op zijn prijzen. Maar een lage prijs is niet per se het doorslaggevende criterium. Voor veel opdrachtgevers zijn kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid belangrijker.

Om aan deze criteria te voldoen, was niet alleen een andere benadering van kwaliteitsmanagement nodig, maar ook een vereenvoudiging van de onderliggende processen. In feite was er een “doorbraak” nodig.

Aanpak

Onze analyse ging niet over het gebruik van een reeks ratio’s om het potentieel voor verbetering te definiëren, we keken naar de echte details. We gebruikten daarbij een gecombineerde top-down en bottom-up benadering.

Er werden top-down doelen gesteld die het succes van het bedrijf zouden bepalen. Samen met mensen die bij de bedrijfsprocessen betrokken waren, ontdekten we wat goed werkte en behouden moest blijven en wat verbeterd moest worden. Samen met de betrokken managers werden concrete en meetbare doelen gesteld; waardoor hun buy-in werd verzekerd.

In een gezamenlijk team met mensen van de opdrachtgever en Axisto werden de noodzakelijke wijzigingen bepaald en ingevoerd. Onze onderscheidende aanpak zorgt voor positieve energie, lokaal eigenaarschap en duurzaamheid van de resultaten.

zero-based

Het aandeel A-kwaliteit componenten is gestegen van 20% naar 90%.

Prestaties op tijd leveren beter dan SLA-doelstellingen.

Verbeterde productiviteit, resulterend in een kostenbesparing van € 4,3 miljoen.

Snellere time-to-market van nieuwe producten.

Een nieuwe en geïntegreerde organisatiestructuur, afgestemd op het end-to-end proces van orderafhandeling.

Related Works