Uitdaging

De site had een aantrekkelijke visie gecreëerd en de realisatie ervan werd als cruciaal beschouwd voor de levens-vatbaarheid van de site op de lange termijn.
Anderhalf jaar later was er echter weinig bereikt en had het managementteam de controle verloren.
Axisto werd ingehuurd om de realisatie van de visie weer op de rails te zetten en te voorkomen dat deze opnieuw zou ontsporen.

De aanpak

De bestaande visie was relevant en aantrekkelijk. De vertaling van de visie naar strategische doelen en targets ontbrak echter. Bovendien was de samenstelling van het Site Management Team (SMT) het afgelopen jaar aanzienlijk veranderd.
De eerste stap was om een ​​zorgvuldige onboarding van de nieuwe leden van het sitebeheerteam (SMT) mogelijk te maken en de relaties binnen de SMT te versterken. Vervolgens werd de eerste stap van het Hoshin Policy Deployment-proces gedaan, waarbij de strategieën en targets op het hoogste niveau werden bepaald. In een reeks opeenvolgende sessies waren de volgende organisatie-niveaus betrokken totdat de werkvloer was bereikt. We hebben daarbij het ‘catch ball’ proces zorgvuldig gevolgd.
Nu, driekwartjaar verder, zijn de resultaten waar de SMT naar op zoek was.

image3-4

Het SMT treedt op als 1 team en is aligned op de strategische doelen en targets.

Goede site interne alignment over de verschillende afdelingen en organisatieniveaus; ook tussen destrategische doelen en targets van de Site en die van de Business Unit (BU) waartoe te Site behoort.

Meer structuur en focus in de vergaderingen op alle niveaus en een verbeterde drive om KPI-targets te realiseren.

Vebeterd budgetproces en robustere interactie tussen de Site het BU MT.

Related Works