UITDAGING

Een groot mondiaal productiebedrijf had in de loop van de jaren een afname van de prestaties op een van zijn locaties ervaren: in productiebetrouwbaarheid, technische integriteit van de equipment, efficiëntie en moreel.

De site had onlangs enkele verbeteringen doorgevoerd, maar het topmanagement wilde sneller.  Vanwege zijn reputatie om snelle en duurzame operationele prestatieverbeteringen te leveren, werd Axisto uitgenodigd om die versnelling te realiseren.

AANPAK

Onze eerste stap was een dwarsdoorsnede van de organisatie te interviewen om een ​​eerste gevoel te krijgen voor de heersende cultuur en voor de problemen waarmee mensen werden geconfronteerd. We vonden onduidelijkheid over bedrijfsprocessen, rollen en verantwoordelijkheden en verwachte prestatie.

Axisto en het klantenteam werkten samen, eerst om een ​​aansprekende visie te ontwikkelen, en vervolgens om het ‘operating model’ daarmee in lijn te brengen en in te voeren: operationele processen, KPI’s, rollen en verantwoordelijkheden, en vergader- en rapportagestructuur (het prestatie management systeem).

We ontwierpen en implementeerden elementen van het nieuwe ‘operating model’ kort op elkaar. De verbetering begon te versnellen, mensen begrepen nu wat wanneer te doen en welke prestatie te leveren. Al snel ontwikkelde zich meer effectief gedrag en daarmee de gewenste operationele prestaties.

6

Onderhoud Planrealisatie verhoogd van 60% naar 95%.

Control of Defects (COD’s) open > 1 week verlaagd van 38 naar 3.

Plan gereed om het belangrijkste betrouwbaarheidsissue (pompen) aan te pakken en uitrol opgestart.

Sterke verbetering van het morel en de samenwerking tussen afdelingen.

Minder FTEs, Project ROI > 4, Breakeven punt < 10 months.

Related Works