Bedrijf:

Contract Manufacturer van duurzame consumptiegoederen met vestigingen in heel West-Europa:

  • Productievolume 2 miljoen eenheden in 24 productgroepen.
  • Zeer strenge kwaliteitseisen van klanten.
  • 24/7 Opslag van eindproducten.

Uitdaging:

Compliance met formele procedures en richtlijnen voor voorraadbeheer controleren.

Compliance met procedures voor kwaliteitsbewaking controleren.

Compliance met FIFO-procedure (First In First Out) controleren.

Verdeling van werk over ploegendiensten controleren.

Werkwijze:

  • Het bestaande WMS (Warehouse Management System) werd gebruikt om data te extraheren voor de analyse.
  • 554.745 Gebeurtenissen over een periode van vijf maanden werden opgenomen in de analyse.
  • Samen met magazijnmedewerkers werd de informatie besproken die via process mining waren verkregen. Vervolgens werden conclusies getrokken.
7

98,82% Van de gevallen voldeed aan de formele procedures en richtlijnen. De resterende 1,18% werd aangepakt.

(29% – 37% – 34%) Werkverdeling over nacht-, ochtend- en middagploegen.

Volledige compliance met procedures voor kwaliteitsbewaking.

96% Van de gevallen volgden FIFO.

Related Works