UITDAGING

Verpakkers van versproducten hebben te maken met soms sterke fluctuaties aan de aanbod- en aan de vraagzijde. Ze verwerken vaak een groot aantal verschillende producten, die binnen een productsoort ook weer sterk kunnen verschillen: kwaliteit, klasse, grootte. Daarnaast hebben afnemers een veelvoud aan verpakkingswensen en zijn er prijsafspraken met afnemers.

De tijdspanne waarbinnen Verpakkers vraag en aanbod moeten matchen is kort. Hoe combineer je klant en concreet product voor een hoge klanttevredenheid en hoge ‘verwaarding’? En hoe ga je om met last minute wijzigingen in vraag en aanbod – bijvoorbeeld als een batch wordt afgekeurd vanwege kwaliteitseisen?

AANPAK

In deze concrete case werkte de Verpakker voor de allocatie van producten op verpakkingslijnen en detailplanningen per lijn met Excel-sheets. Dit veroorzaakte de nodige misverstanden en fouten. en een hogere werkdruk voor de planners dan noodzakelijk. Zij waren veel tijd kwijt (iteraties) met het maken van uitvoerbare plannen, er was onduidelijkheid over de juiste versie van de planning en wat nou de juiste getallen waren. De nood was hoog en de voordelen van het More Optimal platform waren zo evident dat de Verpakker niet eerst een ‘proof of value’ wilde, maar direct het besluit nam tot de ontwikkeling en implementatie van een dedicated applicatie op basis van het More Optimal platform.

De doelen waren (1) sneller tot een werkbare planning komen, (2) meer efficiency in de operatie, (3) kortere lead time in verband met de versheid van de producten, (4) een betere demand fulfilment en (5) meer flexibiliteit.

Het More Optimal platform maakt het mogelijk om in korte tijd een klant-specifieke applicatie te bouwen met alle relevante planningsregels. De applicatie wordt in nauwe samenspraak met de gebruiker ingericht. Als eerste zijn de relevante Key Performance Indicators (KPI’s) gedefinieerd om de kwaliteit van het allocatieplan kwantitatief vast te stellen. Twee van die KPI’s betreffen Demand Fulfillment en Lead Time (in verband met de versheid van het product).

In een aantal gezamenlijke werksessies werden de allocatieregels van producten opgesteld en werd bepaald hoe producten van leveranciers mogen worden gealloceerd aan klanten. Stapsgewijs en in intensieve samenwerking met de Verpakker werd een dedicated applicatie ontwikkeld. Deze toont de consequenties van de beslissingen die de Planners nemen en geeft adviezen voor een betere planning. Vervolgens werd de applicatie uitgebreid met plannings-ondersteuning voor de optimalisatie van de detailplanning per verpakkingslijn om omsteltijden op de lijnen te minimaliseren en de verwerkingscapaciteit (OEE) op de lijnen te verhogen. De applicatie meet de operationele prestatie aan de hand van de afgesproken KPI’s.