UITDAGING

Een containerterminal kwam door een verdere stijging van het aantal te verwerken units aan de grenzen van zijn capaciteit. Ook moest de terminal aantrekkelijker worden voor schepen om aan te meren door sneller te lossen en laden voor kortere wachttijden. Verder worden containerschepen steeds groter, waardoor de complexiteit en de tijdsdruk op de terminal toeneemt.

De opdracht was de efficiency te vergroten door meer in- en uitgaande truckbewegingen mogelijk te maken en de wachttijden van schepen te verkorten.

AANPAK

Aan de hand van data uit het ERP-systeem betreffende plan en actual over een representatieve periode werd de huidige werkwijze van de terminal gerecontrueerd in ons Planning Platform. De feitelijke operatie werd gevisualiseerd en geanimeerd, waardoor van positie naar positie de verplaatsingen van elke individuele container kon worden gevolgd. In een zeer interactief proces met de opdrachtgever werd de reconstructie gevalideerd en verder gefinetuned.

Vervolgens werden met ons Planning Platform de huidige operationele prestaties van de terminal bepaald aan de hand van gezamenlijk geïdentificeerde Key Performance Indicators (KPIs), zoals de aanmeertijd per barge, het aantal kraanbewegingen in/uit en het aantal truckbewegingen in/uit. Daarna werd met exact dezelfde dataset en randvoorwaarden een simulatie uitgevoerd van een geoptimaliseerde operatie. De vergelijking van de KPIs van de huidige en geoptimaliseerde operaties gaf direct een helder beeld van het verbeter-potentieel.

In nauwe samenwerking met de opdrachtgever werden toen stap-voor-stap eerst het plan voor een aantal containers geoptimaliseerd totdat uiteindelijk het totaal was geoptimaliseerd. Na elke stap werd de verbetering gemeten aan de hand van de geïdentificeerde KPI’s.