Bedrijf:

Chemische compounds.

Uitdaging:

Effectieve besluitvorming voor middellange termijn over de toewijzing van producten aan productlijnen.

Internationaal bedrijf met meerdere vestigingen met meerdere productielijnen.

Sterke invloed van batchgrootte en productvolgorde op capaciteit van productielijnen.

Minimaal één jaar van tevoren moet de toewijzing van producten aan productielijnen worden gepland.

Onzekere vraag en grote invloed van marktschommelingen.

Complex plaatje van kosten en omzet in de mondiale supply chain, waaronder fiscale stelsels.

Werkwijze:

  • Een wiskundig optimalisatiemodel voor de mondiale supply chain gebouwd.
  • Het model inbouwen in een gebruikersvriendelijk softwaresysteem waarmee de besluitvorming wordt ondersteund.
  • Toekomstige gebruikers en het management betrekken om de kwaliteit te waarborgen en acceptatie van het nieuwe systeem te bewerkstelligen.
  • Overbrengen van het systeem naar de organisatie en beschikbaar blijven voor ondersteuning.