Grote veranderingen liggen voor ons

We hebben zojuist een lange periode van steeds toenemende economische groei achter de rug, maar die is door het Coronavirus gestopt. De impact van de wereldwijde lockdowns is enorm, zowel in het algemeen, op de economie en de samenleving als geheel, en in het bijzonder op bedrijven, gezinnen en individuen. Een grote recessie is een gegeven. Het consumentengedrag zal waarschijnlijk op een fundamentele manier veranderen – en dat geldt ook voor de manieren waarop zaken in de toekomst zullen worden gedaan.

Hoe manoeuvreer je door deze uitdagingen en hoe positioneer je jezelf voor nieuwe groei? Dit is het moment om uw bedrijf, de producten en diensten die het aanbiedt, de markten die het bedient en de manier waarop het zaken doet te beoordelen. Er is een aanzienlijke verandering nodig om de ‘nieuwe normaal’ te creëren. Uw strategie moet worden herzien. Nieuwe (wellicht digitale) bedrijfsmodellen moeten evolueren. En dit alles moet snel worden geïmplementeerd, zodat u kunt profiteren van nieuwe kansen en uw concurrentievoordeel kunt vergroten.

De veranderuitdaging

Transformatie, strategie-uitvoering en prestatieverbeteringsprogramma’s zijn notoir moeilijk om succesvol te realiseren. De meeste veranderingsinitiatieven hebben moeite om de oorspronkelijke programmadoelstellingen te bereiken en te behouden – in feite is slechts 30% succesvol. De levering van een bedrijfskritisch initiatief op tijd en volledig is daarom een ​​echte bepalende factor voor concurrentievoordeel voor elk bedrijf. De overgrote meerderheid van veranderingsinitiatieven struikelt juist vanwege datgene wat ze proberen te transformeren: de houding en het gedrag van mensen op alle niveaus in de organisatie.

Met succes veranderingen doorvoeren

Het vermogen van mensen om hun houding en gedrag te veranderen, wordt voornamelijk bepaald door hun percepties en intenties. Deze moeten eerst worden gewijzigd voordat er een verandering in houding en gedrag optreedt. Dus hoe kunnen we dit doen? De percepties en intenties van mensen veranderen door ervaringen en informatie. Percepties en intenties leggen de motivaties van mensen vast en zijn indicatoren van hoe hard ze bereid zijn te proberen of hoeveel moeite ze van plan zijn te doen om het vereiste gedrag te vertonen.

Tijdens een veranderingsproces worden mensen geconfronteerd met twee krachten: ten eerste, veranderspanning (de gepercipieerde noodzaak en urgentie van het initiatief) en ten tweede de veranderkracht (de bereidheid om de verandering te ondersteunen en over te nemen en het vermogen om effectief bij te dragen) . Beide krachten zijn nodig in een programma om verandering te bewerkstelligen.

De manier waarop mensen deze krachten ervaren, is de belangrijkste indicator voor de percepties en intenties van mensen met betrekking tot een initiatief. De beoordeling voor deze twee indicatoren geeft de beste voorspelling over de intentie van een persoon om de houding en het gedrag aan te nemen dat nodig is. In verschillende delen en op verschillende niveaus in de organisatie zullen de twee krachten zich waarschijnlijk verschillend ontwikkelen. Dit vraagt om gedifferentieerde interventies voor verschillende delen van de organisatie. Onze Change Insider® biedt inzichten en op feiten gebaseerde begeleiding voor precies deze gedifferentieerde interventies om de tijdige en volledige uitvoering van het missiekritieke initiatief van een bedrijf mogelijk te maken.