Veel voorkomende problemen met investeringsprojecten zijn tijd- en budgetoverschrijdingen, veiligheidsproblemen tijdens de uitvoering en moeizame inbedrijfstelling. Axisto ondersteunt uw traject van initiatie tot inbedrijfstelling. We richten ons op het beheer van het specificatieontwikkelingsproces en zorgen ervoor dat elke fase op tijd en met hoge kwaliteit wordt opgeleverd, zonder nabewerking. In de uitvoeringsfase steken we veel energie in het zeker stellen van eigenaarschap van het project door alle betrokken. En we zorgen ervoor dat er voldoende duidelijkheid en transparantie is over prestaties en rollen en verantwoordelijkheden.