Veel veranderinitiatieven gaan al bij de start mis. Problemen zijn misschien niet direct zichtbaar, maar ze zijn al snel voelbaar. Uiteindelijk zal de weerstand tegen verandering in de organisatie groeien, loopt uw initiatief vast en worden de beoogde resultaten niet behaald.
Onze Implementation Readiness Assessment geeft u:

  • inzicht in de mate waarin u klaar bent om een goede start te maken met de uitvoering van uw initiatief
  • een overzicht van mogelijke hiaten en hun implicaties

Aan de hand van 17 vragen krijgt u een goed beeld van in hoeverre u klaar bent om een goede start te maken met de uitvoering van uw initiatief: waar staat u sterk, waar liggen de hiaten en wat betekent dit voor uw kansen op succes.

Verschillende mensen zullen de gereedheid om te implementeren anders bekijken; daarom moet de beoordeling door ten minste twee personen worden ingevuld.