Maintenance maximaliseert zijn waarde voor het bedrijf door hoge asset effectiviteit te combineren met lage kosten. We onderscheiden drie hoofddomeinen: (1) Reliability Management, (2) Reliability Improvement en (3) Smart Maintenance
1. Reliability Management

Het domein van Reliability Management richt zich op de realisatie van de maximale betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de assets. Als een twee-eenheid hebben Maintenance en Productie hierin de leiding. Zij gebruiken de assets op de manier, waarvoor zij zijn ontworpen, en zorgen ervoor dat de noodzakelijke basiscondities in stand blijven. De kwaliteit van het samenspel tussen Operators, Maintenance Technici en Maintenance Engineers bepaalt het resultaat.

Reliability Management is een combinatie van Correctief en Preventief/Condition Based Onderhoud, waarbij het gedrag van de assets, grondoorzaken van (potentieel) falen, het uitgevoerde onderhoudswerk en het gebruik van de assets zorgvuldig worden gedocumenteerd. Er heerst een sterke drive om kosten en efficiëntie continu te verbeteren binnen de gestelde kaders. Het inzicht dat Reliability Management verschaft, vormt de basis voor Reliability Improvement.

2. Reliability Improvement

Reliability Engineers en Engineers analyseren het gedrag en gebruik van de assets en verbeteren de gestelde kaders door het benodigde onderhoud van assets te verminderen via verbeterde onderhoudsroutines, redesign van componenten en introductie van nieuwe componenten. Zij bereiden de organisatie en assets voor op veranderende eisen, bijvoorbeeld voor uitstoot en energiegebruik, en veranderende marktcondities, zoals volume, producttypen en mate van benodigde flexibiliteit.

3. Smart Maintenance
Door gebruik te maken van sensoren en digitale technologieën komen hoogwaardige gegevens beschikbaar, waarmee het mogelijk is om het risico op het falen van assets te voorspellen en onderhoud precies op het juiste moment uit te voeren. Condition Based onderhoud gaat over in Predictief Onderhoud dat wordt uitgevoerd op basis van een voorspelling die is afgeleid uit de analyse en evaluatie van kritieke parameters van assetdegradatie.
Andere praktische applicaties van digitale middelen binnen Maintenance zijn slimme brillen, waarmee technici in het veld kunnen zien waar ze welk onderhoud moeten uitvoeren of op afstand kunnen worden ondersteund door specialisten. Handheld devices, zoals telefoons en tablets met werkinstructies en real time informatie over reserveonderdelen en de mogelijkheid om uitgevoerd werk en observaties direct te documenteren. RFID codes om assets te identificeren met directe toegang tot werkorders en storingshistorie. Een geïntegreerd CMMS (computerised maintenance management system) of “add-ons” die efficiënt werkorder management zeker stellen.