We leven in een tijd van ongekende verandering en onzekerheid. Juist nu moet uw bedrijf een eenheid zijn en wendbaar zijn. Echter, in de praktijk blijken agenda’s en targets van afdelingen niet goed op elkaar afgestemd. Iedereen trekt een andere kant op, richt zich steeds meer op de korte termijn en het bedrijf komt in de problemen. Axisto helpt u de organisatorische afstemming tot stand te brengen door de visie, strategische doelen, targets, het operating model, het gedrag en de vaardigheden van de mensen in de organisatie met elkaar in lijn te brengen. U bent in staat om de korte termijn problemen aan te pakken in de context van de lange termijn doelen. De ontwikkeling van uw bedrijf blijft op schema om uw lange termijn doelen te bereiken.