Wij zijn van mening dat de maakindustrie een belangrijke sector in de economie zal blijven, ook al zal de werkgelegenheid in de maakindustrie blijven krimpen als gevolg van aanhoudende productiviteitsverbeteringen. De maakindustrie beschouwen wij als een belangrijke pijler binnen een gezonde samenleving om twee hoofdredenen: ten eerste zijn veel diensten direct gekoppeld aan gefabriceerde producten (bijvoorbeeld verkoop, maatwerk, logistiek, onderhoudsaannemers en de buitendienst) en ten tweede kunnen gefabriceerde goederen veel gemakkelijker internationaal worden verhandeld dan de meeste diensten.

De internationale concurrentie is hevig en het is moeilijk om als fabrikant te overleven, vooral in hoge-lonenlanden met snel toenemende ESG-verwachtingen en -wetgeving. Fabrikanten moeten sneller handelen, maar velen van hen implementeren nog steeds de methoden uit de eerste helft van de vorige eeuw, zoals Lean (1940) en Six Sigma (1950) – nu gecombineerd tot Lean Six Sigma (LSS).

LSS is belangrijk, maar het is slechts een deel van de vergelijking – kwaliteit van het management is het andere deel en de sleutel. Uitmuntende productie vereist uitmuntende processen, waarvoor uitmuntend management vereist is, en de twee managementniveaus die er het meest toe doen, zijn de leiders aan de top en de eerstelijnssupervisors.

Het ontwikkelen van uitmuntende managers vereist:

  • organisatorische alignment
  • de productiestrategie in lijn brengen met de bedrijfsstrategie
  • de structuur van de basis bedrijfsprocessen goed krijgen
  • de strategie doorvoeren naar de werkvloer
  • een krachtig prestatiemanagementsysteem installeren om kwaliteits- en productiviteitsdrivers te begrijpen en ernaar te handelen
  • een aansprekende visie op hoe de plant eruit moet zien en hoe die moet draaien – een visie waarvan iedereen zich mede-eigenaar voelt
  • quick wins om momentum te creëren