Veel bedrijven moeten hard werken om hun bottom line te beschermen. Kosten verlagen is een conditio sine qua non, maar als het verkeerd wordt gedaan, zal dat het bedrijf schaden. Tegelijkertijd hebben drijvers voor groei financiering nodig om toekomstige groei mogelijk te maken. Slimme kostenbesparingen zullen een bedrijf weer gezond maken en cash vrijmaken om de drijvers voor groei te voeden. Laten we eens kijken hoe dit te doen.

Wees expliciet over de waarde die u levert

Wees duidelijk over de waarde die moet worden geleverd aan uw stakeholders, zowel nu als in de toekomst. Ontwerp een strategie die veerkracht mogelijk maakt, ongeacht de economische omstandigheden. Welke producten en diensten moet u leveren? Ontwerp een aansprekende visie die ook expliciet is over de houding en het gedrag die het succes zullen brengen – dit is een cruciale factor die maar al te vaak over het hoofd wordt gezien.

Breng de kostenstructuur in lijn met de visie

Nadat u uw nieuwe visie heeft geformuleerd, moet u de huidige activiteiten en kostenstructuren gedetailleerd in kaart brengen en begrijpen. Werk met vijf hoofdvragen: welke activiteiten kun je niet zonder? Welke activiteiten kun je stoppen? Welke activiteiten kun je vereenvoudigen of samenvoegen? Waar kun je de vraag naar activiteiten opnieuw definiëren? Welke nieuwe activiteiten heb je nodig?
Wees duidelijk over de must-haves en elimineer onnodige of leuke diensten en activiteiten. Bepaal wat kan worden uitbesteed, offshored of inbesteed, en hoe inkoop kan worden gerationaliseerd.

Breng het operating model in lijn en digitaliseer

Ontwerp gestroomlijnde end-to-end-processen

Antwoorden op bovenstaande vragen vormen de input voor een iteratief proces dat begint met het herontwerpen van end-to-end bedrijfsprocessen. Process mining is een tool die geweldig inzicht geeft in uw huidige processen en u helpt beslissen wat u wilt behouden en wat u moet aanpassen.

Reduceer organisatorische complexiteit

Gebruik de herontworpen processen om verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie toe te wijzen. Ontwerp logische, complete functies en denk in termen van procesflow; niet in afdeling. Automatiseer activiteiten door middel van softwarerobots en integreer ze als virtuele medewerkers met rollen, verantwoordelijkheden en rapportagelijnen in de organisatie. Creëer alleen extra organisatielagen als ze waarde toevoegen.

Ontwerp een effectieve rapportage- en vergaderstructuur

Verminder het aantal vergaderingen. Houd ze gefocust en zo kort mogelijk. Om de effectiviteit van een bijeenkomst te verbeteren, moet u duidelijk maken waarvoor de bijeenkomst bedoeld is, wie er moet bijwonen (en wie niet) en welke informatie beschikbaar moet zijn voor de bijeenkomst. Elke deelnemer moet de informatie hebben die nodig is om een goede job te kunnen doen – niet meer en niet minder.

Digitaliseer

Profiteer optimaal van de kansen die intelligente automatisering biedt en optimaliseer het technologielandschap. Dit verlaagt de kosten en verbetert zowel de kwaliteit als de snelheid.

Implementeer voortvarend

Ontwerp een roadmap van de huidige staat naar de toekomstige staat en handel daadkrachtig. Identificeer activiteiten, maar focus op resultaten. Als de activiteiten niet de geplande resultaten opleveren, pas dan de activiteiten aan, niet de timing van de resultaten. Versterk en ontwikkel de medewerkers in hun organisatorische rollen – breng hun verantwoordelijkheden en de implementatieresultaten op één lijn. De manier waarop de implementatie wordt uitgevoerd, bepaalt de mindset en het gedrag in de organisatie. Zorg ervoor dat dit in overeenstemming is met hoe de visie daarin is geformuleerd.

Behoud een niet aflatende focus op cash en marge

Identificeer en voer snelle operationele kostenmaatregelen uit om cash te genereren. Ga continu van quick wins naar meer complexe kansen. Stabiliseer de supply chain, optimaliseer het werkkapitaal en optimaliseer de supply chain-processen. Blijf de operationele efficiëntie stimuleren. Pak de top line aan: richt product- en service proposities in lijn met uw strategie en optimaliseer de prijzen. Richt u voortdurend op cash en marge.

Verzorg voeding voor uw drijvers voor groei

Zorg ervoor dat de groeidrijvers goed op de managementagenda staan en dat de benodigde middelen worden toegewezen en beschermd. Hoe focus op hun groei en progressie richting realisatie van uitdagende KPI-doelen.