Industrie 4.0 staat in de schijnwerpers. En terecht. De mogelijkheden zijn groot: hogere productiviteit, een betere klantervaring, lagere kosten en wellicht een nieuwe bedrijfsstrategie met innovatieve producten en diensten. En er is een regelrechte behoefte: zonder Industrie 4.0 heeft een bedrijf slechts een beperkte toekomst. Echter, veel Industrie 4.0 implementaties lopen vast. Laten we eens kijken waarom dit gebeurt en hoe u kunt voorkomen dat u dit overkomt.

DATA

Er kunnen drie problemen zijn met gegevens: niet goed, niet beschikbaar, slechte kwaliteit. Dit komt vaak doordat IT-systemen niet goed zijn ingesteld, gegevens niet of onjuist zijn ingevoerd, switches om loggegevens te registreren niet correct zijn ingesteld, of de ingevoerde gegevens van slechte kwaliteit zijn.

Daarnaast is de kennis van bedrijfsprocessen zelden op peil. Hoe gedragen processen zich in de dagelijkse praktijk? Hoe moeten ze verlopen? Dit betekent dat het onduidelijk is welke gegevens moeten worden vastgelegd en hoe die gegevens moeten worden beheerd.

Het is daarom belangrijk om de bedrijfsprocessen te kennen en te weten hoe ze verlopen, zowel in theorie als in de praktijk. Dit is de basis voor een goede KPI en rapportagestructuur. Door dit goed te krijgen, ontstaat er duidelijkheid over welke gegevens moeten worden verzameld, welke informatie op welk moment voor wie nodig is en hoe de processen kunnen worden beheerd voor maximaal effect. Het betekent ook dat de beschikbaarheid en kwaliteit van gegevens zal toenemen, waardoor de basis wordt gelegd voor Industrie 4.0.

ORGANISATORISCHE SILO’S

Veel bedrijven hebben nog steeds een sterke afdelingsoriëntatie in plaats van een end-to-end procesfocus. Dit leidt tot beperkt inzicht in en begrip van de onderlinge afhankelijkheden tussen functies en afdelingen. Een sterke afdelingsoriëntatie betekent ook dat gegevens in silo’s liggen opgesloten.

Industrie 4.0 richt zich op de geïntegreerde aansturing van de end-to-end processen die door verschillende afdelingen en zelfs over de bedrijfsgrenzen heen lopen. Daarom wordt van afdelingen gevraagd om naadloos samen te werken en data en informatie te delen. Een effectieve IT-infrastructuur ondersteunt dit.

VAARDIGHEDEN OM DATA TE VERZAMELEN EN TE GEBRUIKEN

De introductie van Industrie 4.0 vereist een aanzienlijk hoger kennisniveau van de industrie, de bedrijfsprocessen en van analysemogelijkheden. Op elk niveau in het bedrijf en binnen elke functie moeten mensen goed met data kunnen omgaan en vaardig zijn in de analyse ervan.

De technische structuur van deze ‘cyber-fysieke’ systemen wordt complexer en steeds meer beslissingen worden genomen door algoritmen. Daarom is het belangrijk dat bedrijven de kennis en vaardigheden ontwikkelen om applicaties te bouwen en het gedrag van algoritmen en de inzichten die ze opleveren te beoordelen. De introductie van Industrie 4.0 vereist intensieve samenwerking tussen afdelingen en disciplines om mensen en middelen in een hoog tempo daartoe te ontwikkelen.

VISIE EN ORGANISATORISCHE ALIGNMENT

De introductie van Industrie 4.0 heeft gevolgen voor alle aspecten van een bedrijfsmodel. Het topteam heeft een gedeelde visie nodig over de waarde die nodig is voor verschillende stakeholders, en hoe die waarde wordt geleverd – het bedrijfsmodel.

Te vaak is een gezamenlijke visie onvoldoende diep besproken en onvoldoende doordacht, waardoor er niet alle leden van het topteam werkelijk en op dezelfde wijze zijn aangesloten bij de roadmap. In een dergelijke situatie komt een implementatie onvermijdelijk tot stilstand.

DE FACTOR MENS

De grootste uitdaging bij een Industrie 4.0-implementatie is niet zozeer het kiezen van de juiste technologie, maar hoe om te gaan met het ontbreken van een op data gebaseerde en digitale prestatiecultuur en de bijbehorende vaardigheidskloof in de organisatie. Investeren in de juiste technologieën is belangrijk – maar succes of mislukking hangt uiteindelijk niet af van specifieke sensoren, algoritmen of analyseprogramma’s. De crux zit hem in een breed scala aan mensgerichte factoren.
Aangezien Industrie 4.0 niet alleen de interne afdelingen overstijgt, maar ook de grenzen van het bedrijf, is het succes ervan voornamelijk afhankelijk van bekwaam verandermanagement.

VEEL INDUSTRIE 4.0 IMPLEMENTATIES LOPEN VAST – CONCLUSIE

Veel Industrie 4.0 implementaties lopen vast op oorzaken die in wezen niet anders zijn dan bij andere bedrijfsbrede transformaties die tot doel hebben een duurzaam goed presterende organisatie te creëren. Het zal u niet verbazen dat de faalkans ongeveer even groot is: 70%.

Focus daarom in eerste instantie niet teveel op alleen de technische kant van de transformatie. Concentreer u in plaats daarvan op bekwaam verandermanagement. De technologische inhoudelijke kant van de transformatie is niet uw grootste probleem. De ontwikkeling van een op data gebaseerde en digitale prestatiecultuur en de daarbij behorende skillset is dat wel.