INVESTEREN IN INDUSTRIE 4.0-TECHNOLOGIE LEVERT FORSE VOORDELEN OP

In 2018 lanceerde het World Economic Forum (WEF) het nog steeds lopende initiatief, Shaping the Future of Advanced Manufacturing and Production, om het ware potentieel van Industrie 4.0-technologieën in productiebedrijven te begrijpen. Uit 450 cases van de 69 zogenaamde koploperbedrijven blijkt tot nu toe, dat organisaties die investeren in Industrie 4.0-technologie forse verbeteringen realiseren op het gebied van productiviteit, duurzaamheid, bedrijfskosten, maatwerk en snelheid-naar-markt.

Enkele concrete getallen: arbeidsproductiviteit gestegen met 32% tot 86%, doorlooptijden van bestellingen gedaald met 29% tot 82%, kwaliteit met 32% verbeterd, productiekosten met 33% omlaag, OEE gestegen met 27%, doorlooptijd van nieuw productontwerp naar markt gehalveerd.

Bovendien bleek dat met Industrie 4.0-technologieën niet alleen operationele problemen worden opgelost. Ook schadelijke milieueffecten, zoals afval, verbruik en emissies, kunnen verminderen. Natuurlijk, de grootste milieuvoordelen zijn afkomstig zijn van gerichte duurzaamheidsinitiatieven, maar toepassingen van Industrie 4.0-technologieën laten wel degelijk ook een aanzienlijke milieu-impact zien, zoals minder energieverbruik (reductie een derde) en minder waterverbruik (meer dan een kwart minder).

Van de 69(*) koploperbedrijven binnen het WEF-initiatief die er tot nu toe wereldwijd bestaan, heeft 64% zijn groei kunnen versnellen door toepassing van Industrie 4.0-concepten. In al die gevallen konden ze, vrijwel zonder financiële investeringen, capaciteit vrijspelen en veel flexibeler produceren. De businesscase is groot en de terugverdientijd is kort, zowel voor grote bedrijven als voor het MKB.

ECHTER, DE MEESTE BEDRIJVEN HEBBEN MOEITE MET DE IMPLEMENTATIE

De meeste bedrijven hebben moeite een Industrie 4.0-transformatie te starten en op te schalen. Het ontbreekt ze aan mensen met de juiste vaardigheden en kennis en aan voldoende begrip van de relevante technologieën en het leverancierslandschap. Gemiddeld komt 72% van de bedrijven niet verder dan de pilotfase.

Onze AIMA stelt productiebedrijven in staat te begrijpen waar ze staan en een stappenplan voor implementatie te ontwerpen om hun Industrie 4.0-implementatie te starten of door te groeien naar het volgende niveau. De AIMA beoordeelt uw bedrijfsvoering aan de hand van acht elementen, die zijn weergegeven in figuur 1.

Axisto - De zeven elementen van de Axisto Industrie 4.0 Maturiteit Assessment.
Figuur 1. De acht elementen van de Axisto Industrie 4.0 Maturiteit Assessment.

De acht elementen bevatten 33 categorieën (zie figuur 2) met elk de vier fundamentele bouwstenen van Industrie 4.0: processen, technologie, mensen & competenties, en organisatie.

Axisto - De acht elementen van de AIMA met de 33 categorieën, die elk processen, technologie, mensen en competenties en organisatie omvatten.
Figuur 2. De acht elementen van de AIMA met de 33 categorieën, die elk processen, technologie, mensen en competenties en organisatie omvatten.

HOE DE AIMA U ONDERSTEUNT BIJ UW INDUSTRIE 4.0 IMPLEMENTATIE

Onze AIMA helpt u:

 • kennis op te bouwen
 • muren tussen afdelingen af te breken en strategische alignment te creëren
 • te begrijpen waar uw activiteiten staan – wat sterk is en behouden moet blijven en wat moet verbeteren
 • te begrijpen wat uw belangrijkste aandachtsgebieden zijn, waarop u zich moet concentreren.

De AIMA helpt u bij het opzetten van een bedrijfsspecifieke interpretatie van de belangrijkste principes en concepten, de ontwikkeling van een stevige business case en levert meer momentum voor verandering.

HOE ONZE AIMA FUNCTIONEERT

De AIMA bestaat uit vier stappen met het leiderschapsteam:

 • Dag 1 – voorbereiding: met als doel de leden van het leiderschapsteam leren kennen, de visie en strategie te begrijpen, te begrijpen hoe het team de marktontwikkelingen, uitdagingen en kansen ziet en hoe het de ontwikkeling van het bedrijf in deze context beoordeelt, inventariseren van de verwachtingen voor de volgende dagen.
 • Dag 2 – identificatie van de ‘case for change’ en de mate van alignment binnen het team: introductie van Industrie 4.0 en een verkenning van de wijze waarop dit de (uitvoering van) de strategie beïnvloedt, testen van de mate van alignment binnen het leiderschapsteam, identificeren van ‘case for change’/ vaststellen of die er is.
 • Dag 3 – de Industrie 4.0 Maturiteit Assessment: de tweede workshop dag betreft de beoordeling van operations, waarbij gebruikgemaakt wordt van een selectie uit de AIMA categorieën, prioritiseren van de KPI’s en identificeren van de focusgebieden.
 • Dag 4 – ontwerp van de implementatie roadmap: stappen met betrekking tot processen, technologie, mensen & capaciteiten en organisatie
  identificatie van risico’s en ontwerpen van een risicomitigatie plan.

Door op deze gebieden te focussen, zullen prestatieverbeteringen in operaties worden versneld. AIMA levert de inzichten om een implementatie roadmap te ontwerpen en is een strategisch hulpmiddel om regelmatig de voortgang te beoordelen en uw roadmap te verfijnen op basis van nieuwe inzichten. Door te beginnen op operationeel leiderschaps-niveau kunnen we een algemeen kader creëren. AIMA wordt vervolgens ingezet bij de volgende niveau naar beneden in de respectievelijke fabrieken.
De opzet is vergelijkbaar met maar nu met het fabrieksleiderschapsteam:

 • Dag 1 – voorbereiding: met als doel de leden van het febrieksleiderschapsteam leren kennen, de locale visie en strategie te begrijpen, te begrijpen hoe het team de marktontwikkelingen, uitdagingen en kansen ziet en hoe het de ontwikkeling van hun fabriek in deze context beoordeelt, inventariseren van de verwachtingen voor de volgende dagen.
 • Dag 2 – identificatie van de ‘case for change’ en de mate van alignment binnen het team: introductie van Industrie 4.0 en een verkenning van de wijze waarop dit de (uitvoering van) de strategie beïnvloedt, testen van de mate van alignment binnen het fabrieksleiderschapsteam, identificeren van ‘case for change’/ vaststellen of die er is.
 • Dag 3 – de Industrie 4.0 Maturiteit Assessment: de tweede workshop dag betreft de beoordeling van de fabriek, waarbij gebruikgemaakt wordt van een selectie uit de AIMA categorieën, prioritiseren van de KPI’s en identificeren van de focusgebieden.
 • Dag 4 – ontwerp van de implementatie roadmap: stappen met betrekking tot processen, technologie, mensen & capaciteiten en organisatie, identificatie van risico’s en ontwerpen van een risicomitigatie plan.

Het aanbrengen van verbeteringen in deze aandachtsgebieden zal de grootste impact hebben op de prestaties van de fabriek binnen het algemene kader. Door gebruik te maken van deze trapsgewijze aanpak, worden de grootste winsten voor het hele bedrijf behaald in plaats van slechts een suboptimalisatie van een afzonderlijke fabriek.

AIMA RESULTATEN VOOR UW ORGANISATIE

AIMA biedt vier belangrijke resultaten:

 • Inzicht in Industrie 4.0, de belangrijkste principes en concepten, en hoe deze de strategie beïnvloeden (uitvoering)
 • Afstemming binnen het operationele leiderschapsteam en de fabrieksleiderschapsteams
 • Inzicht in uw Industrie 4.0-volwassenheidsniveau / gereedheid
 • Prioriteit van aandachtsgebieden om op korte termijn bedrijfswaarde te creëren binnen een lange-termijn context

STEL UW MENSEN IN HET CENTRUM VAN UW INDUSTRIE 4.0 IMPLEMENTATIE

De AIMA zal initieel momentum genereren. Het is echter belangrijk op te merken dat elke Industrie 4.0-implementatie alleen succesvol zal zijn als u uw mensen centraal stelt.

De grootste uitdaging voor een bedrijf zit niet in het kiezen van de juiste technologie, maar in het gebrek aan digitale cultuur en vaardigheden in de organisatie. Investeren in de juiste technologieën is belangrijk, maar het succes of falen hangt uiteindelijk niet af van specifieke sensoren, algoritmen of analyseprogramma’s.

De crux zit in een breed scala aan mensgerichte factoren. Axisto ondersteunt u bij het ontwikkelen van een robuuste digitale cultuur en zorgt ervoor dat verandering van binnenuit wordt ontwikkeld en wordt gedreven door helder leiderschap van bovenaf.

WAAROM AXISTO?

Axisto is opgericht in 2006 om bedrijven te helpen met de uitrol van hun strategische agenda – snel, meetbaar en duurzaam. We hebben meer dan 150 projecten uitgevoerd in Europa.

We hebben concrete praktijkervaring en daarom is onze aanpak praktisch en pragmatisch.

We combineren gedegen inhoudelijke expertise met uitstekende verandermanagement-vaardigheden.

We stellen een sterk lokaal ownership van de veranderingen zeker en doen er alles aan om onze klanten succesvol te maken.