Onvermijdelijk groeit de economie na elke recessie weer. Uit onderzoek van Bain & Company, Harvard Business Review, Deloitte  en McKinsey blijkt dat de beste bedrijven hun EBIT ook tijdens een recessie laten groeien en sneller versnellen in vergelijking met  andere bedrijven (zie  Figuur 1). Hieronder vindt u hoe en wanneer winnaars hun winstgevendheid versnellen.

Figuur 1. “Winnende bedrijven versnelden de winstgevendheid tijdens en na de recessie, terwijl verliezers vastliepen” (Bron: Bain & Com

DE 7 BELANGRIJKSTE ACTIES VOOR SUCCES

We hebben het onderzoeksmateriaal van de verschillende partijen geïntegreerd om tot een duidelijk beeld van de belangrijkste acties voor succes te komen.

1. WEES DUIDELIJK OVER DE RICHTING VAN HET BEDRIJF EN ZORG VOOR ORGANISATORISCHE ALIGNMENT

Hoe wilt u dat uw bedrijf er over drie tot vijf jaar er uitziet? En over één jaar? Wat zijn de ‘vital few’ strategische initiatieven om u op te concentreren? Zorg ervoor dat uw leiderschapsteam is gecommitteerd en aligned.

2. BEGRIJP UW STRATEGISCHE EN FINANCIËLE POSITIE

Het bepalen van uw plannen is afhankelijk van uw strategische en financiële positie (zie Figuur 2).

Figuur 2. Het bepalen van uw plannen vereist inzicht in de strategische en financiële positie van uw bedrijf  (Bron: Bain & Company).

 

3. MAAK FINANCIËLE MIDDELEN VRIJ

Het gaat hier niet om een botte kostenbesparing; de focus ligt op het in lijn brengen van uw uitgaven met uw visie en strategische initiatieven. Zero-based budgettering is een goede manier om de juiste activiteiten te identificeren en die zo efficiënt mogelijk in te richten. De activiteiten die niet in lijn zijn, worden gestopt. Met de financiële middelen die u vrijmaakt, kunt u de balans versterken en/ of uw gerichte investeringen ondersteunen.

4. BEHOUD UW KLANTEN

Behoud van uw klanten is veel goedkoper dan het verwerven van nieuwe. De marge-impact is aanzienlijk. Ontdek manieren om uw klanten door de economische dip heen te helpen en uw relatie met hen te versterken. Zorg er daarbij wel voor dat u zich op de juiste klanten richt.

 5. PLAN VOOR VERSCHILLENDE SCENARIO’S

Niemand weet wanneer en hoe een neergang zich volledig zal ontvouwen en wanneer de economie weer zal gaan groeien. De winnaars hebben verschillende scenario’s ontwikkeld en ze weten hoe ze moeten handelen in elk van die scenario’s. Dit stelt hen in staat om steeds snel en slagvaardig te handelen.

6. HANDEL SNEL EN SLAGVAARDIG

Winnende bedrijven handelen snel en slagvaardig, in de neergang en vooral in de vroege opleving wanneer de kansen beginnen te ontstaan. Ze hebben de financiële middelen om te investeren vrijgespeeld.

7. OMARM TECHNOLOGIE

Niet alle bedrijven zijn even voortvarend geweest in de adoptie van nieuwe technologieën. Hier liggen veel mogelijkheden om efficiënte te verbeteren of meer waarde te genereren en daardoor concurrentievoordeel te behalen. De huidige COVID19-pandemie kon nog wel eens een belangrijke katalysator zijn.

 

Hoe en wanneer winnaars hun winstgevendheid versnellen: u moet voorbereid moet zijn op een economische neergang om er als een van de winnaars uit te komen. Daarbij moeten we opmerken dat er ten aanzien van deze belangrijkste acties in feite geen verschil is tussen voorbereid zijn op een economische neergang en het besturen van een bedrijf voor continu en maximaal succes. Dit beeld komt overeen met het beeld dat naar voren komt uit een van onze andere artikelen ‘Hoe kunt u waarde creëren in de industriële sector?’.