Skip to content

Onze aanpak

Een succesvolle bedrijfstransformatie is alleen mogelijk als de houding en het gedrag van mensen op alle organisatieniveaus worden veranderd en zij volledig achter de veranderingen in de structuur, focus en werkwijze staan. Hiervoor is een geïntegreerde ‘hard – zacht’ aanpak nodig die structurele problemen oplost en die verbindt met de ‘hearts and minds’ van de mensen.

1. Uitlijnen

Alle succesvolle projecten op het gebied van verandermanagement beginnen bij de top, met een betrokken, eensgezinde directie die krachtig wordt gesteund door de CEO. Zo’n eensgezindheid kan niet als vanzelfsprekend worden beschouwd. Er moet tijd geïnvesteerd worden om een gezamenlijke visie, ambitie en kijk op de noodzakelijke verandering te ontwikkelen.

De bovenste laag van een bedrijf bepaalt de richting en grenzen. Vanaf daar worden het middelmanagement en de eerstelijnsmanagers volledig betrokken. We bouwen voort op hun kennis en ervaring en helpen hen bepalen of hun prestaties aansluiten bij de visie en ambitie.

We implementeren targets ‘top-down’, in combinatie met een ‘bottom-up’ analyse van de bestaande situatie. Zo verkrijgen we inzicht die op feiten is gebaseerd. Dankzij onze methode van ‘catch ball’ kunnen mensen instemmen met hun targets en verantwoordelijk voor nemen. Gaandeweg komt de organisatie op één lijn, ‘top-down’ en ‘bottom-up’.

2

“Met onze onderscheidende aanpak, de Operational Performance Builder®, leveren we duurzame veranderingen en prestaties die beklijven.”

3

2. Synchroniseren

Voor bedrijfssucces moeten de interne bedrijfsprocessen synchroon lopen met de externe ondernemingsactiviteiten.

We analyseren de werkelijke bedrijfsprocessen om te bepalen wat sterk is en behouden moet blijven en wat veranderd moet worden. De processen pakken we in samenhang aan om de algehele architectuur te optimaliseren en volledige synchronisatie te bewerkstelligen.

Dit is de basis voor het ontwerp van de rest van het operationele model. Een operationeel model bevat alle formele onderdelen waarmee het bedrijf wordt getransformeerd naar de gewenste situatie en blijvend zakelijk succes wordt ondersteund. Formele elementen zijn KPI’s, rollen en verantwoordelijkheden, vergader- en rapportagestructuren, werkwijzen en systemen voor beloning en ontwikkeling van mensen.

3. Implementeren

De implementatie voeren we uit als een project en in een duidelijke, meetbare context van prestatieverbetering. Naarmate zichtbaar gedrag van (belangrijke) medewerkers in de organisatie effectiever wordt, verandert stapsgewijs het bestaande operationele model in het gewenste model. Zodoende worden bedrijfsvoordelen verkregen en kunnen doorlopend verbeteringen worden doorgevoerd.

We werken met duidelijke mijlpalen en deliverables. De deliverables staan vast, maar we zijn flexibel tijdens de implementatie: we leren door te doen en passen ons snel aan. Zodoende kunnen we zowel goede structurele veranderingen doorvoeren als ook targets tijdig en volledig behalen: Het proces dat we volgen is gezamenlijk en inclusief, zodat we sterk lokaal eigenaarschap van oplossingen verkrijgen.

Doordat iedereen zich mede-eigenaar van het nieuwe operationele model voelt, effectief gedrag van binnenuit ontwikkeld is en we onze kennis overdragen, beklijven de veranderingen.

4

4. Focus op gedrag

Eén van de belangrijkste lessen uit bedrijfstransformaties is dat alles om cultuur draait. Als veranderingen mislukken, komt dit meestal doordat er geen rekening is gehouden met de bestaande cultuur bij het ontwerp van het transformatieproces.

Wij pakken cultuur beet door in samenwerking met sleutelfiguren op alle organisatieniveaus  de belangrijkste gedragskenmerken te bepalen en zichtbaar gedrag te beschrijven. We helpen hen inzicht te krijgen in de relatie tussen zichtbaar gedrag en de effecten daarvan en te begrijpen wat nodig is voor meer succes. Onze implementatiemethode, de Operational Performance Builder® verzekert oprechte gedragsverandering van binnenuit.

Aan de hand van een reeks project en klant specifieke vragen meet onze Change Insider® het beeld dat mensen van het project hebben en hoe ze het ervaren. De Change Insider® is een belangrijk hulpmiddel voor een tijdige, volledige uitvoering van een verbeterprogramma of een ingrijpende, duurzame bedrijfstransformatie.

Neem contact met ons op