Skip to content

Operational Excellence

We hebben diepe kennis van operations en kunnen hoge kwaliteit oplossingen ontwerpen en implementeren, zodat u uw operationele prestaties kunt bijsturen voor nieuw concurrentievoordeel. We zorgen voor sterk lokaal eigenaarschap van de veranderingen bij uw medewerkers en voor prestatieverbetering die beklijft.

Groei mogelijk maken

Wanneer de vraag stijgt of nieuwe producten worden geïntroduceerd, doen zich diverse knelpunten voor in de bedrijfsvoering. Onze specialisten leggen deze knelpunten bloot. Daarbij maken zij gebruik van Process Mining. Zij maken uw situatie minder complex en samen met u ontwikkelen en implementeren zijn maatwerkoplossingen.

We maken gebruik van Process Mining

Implementeren van maatwerkoplossingen

naamloos-1
cost

Kosten transformeren

We volgen een ‘zero-based’ benadering van kosten. Op basis van uw strategie inventariseren we welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd en hoe vaak. En welke activiteiten u kunt stoppen, vereenvoudigen of samenvoegen. Daarnaast onderzoeken we waar u vraag naar activiteiten opnieuw kunt definiëren. Zowel processen als de organisatie worden geherstructureerd, waarbij we ervoor zorgen dat iedereen een sterk kostenbewustzijn ontwikkelt.

Op basis van uw strategie

Verbetering EHS

Huidige EHS-problemen worden zelden veroorzaakt door onvoldoende regels en voorschriften. Uw EHS-prestaties verbeteren als mensen zich veiliger gedragen. Bij onze benadering van veilig werkgedrag gaan we uit van de theorie van ‘Brain Based Safety’. Samen met uw medewerkers beschrijven we effectief gedrag en richten we ons op de beïnvloeding van zichtbaar gedrag in de context van een meetbare verbetering van de veiligheidsprestatie.

safety

Neem contact met ons op