Bedrijf:

Contract Manufacturer van duurzame consumptiegoederen met vestigingen in heel West-Europa:

  • Productievolume 2 miljoen eenheden in 24 productgroepen.
  • Zeer strenge kwaliteitseisen van klanten.
  • 24/7 Opslag van eindproducten.

Uitdaging:

Compliance met formele procedures en richtlijnen voor voorraadbeheer controleren.

Compliance met procedures voor kwaliteitsbewaking controleren.

Compliance met FIFO-procedure (First In First Out) controleren.

Verdeling van werk over ploegendiensten controleren.

Werkwijze:

  • Het bestaande WMS (Warehouse Management System) werd gebruikt om data te extraheren voor de analyse.
  • 554.745 Gebeurtenissen over een periode van vijf maanden werden opgenomen in de analyse.
  • Samen met magazijnmedewerkers werd de informatie besproken die via Axisto Process Mining® waren verkregen. Vervolgens werden conclusies getrokken.
7

98,82% Van de gevallen voldeed aan de formele procedures en richtlijnen. De resterende 1,18% werd aangepakt.

(29% – 37% – 34%) Werkverdeling over nacht-, ochtend- en middagploegen.

Volledige compliance met procedures voor kwaliteitsbewaking.

96% Van de gevallen volgden FIFO.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search