Bedrijf:

Fabrikant van geavanceerde industriële machines.

Uitdaging:

Complexe toeleveringsketen met veel SKU’s en lange doorlooptijden. Moeite om het aanbod af te stemmen op de sterk schommelende vraag. Een continue stroom van ontwerpaanpassingen.

Werkwijze:

  • Via data-analyses brachten we de karakteristieken van het bedrijf in kaart en stelden we speerpunten voor verbetering vast. Dit leidde tot het ontwerp en implementatie van een maatwerk S&OP-applicatie – een tool om besluitvorming te ondersteunen.
application

Betere leverbetrouwbaarheid, minder voorraad, minder uit voorraad situaties en een beter gebruik van kritieke middelen (personeel, machines, ruimte).

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search