Bedrijf:

Bedrijven op het gebied van high-tech, consumptiegoederen, levensmiddelen en bouwmaterialen.

Uitdaging:

Ontwerp van optimale en haalbare integrale supply chain.

Werkwijze:

  • Doel, reikwijdte, beslissingscriteria en besluitvormingsproces vaststellen.
  • Alle belanghebbenden en experts tijdens het proces betrekken om hun commitment te verkrijgen en vertrouwen te scheppen.
  • Ervoor zorgen dat alle relevante data over de feitelijke situatie en toekomstige trends beschikbaar zijn.
  • Een wiskundig optimalisatiemodel van de mondiale toeleveringsketen aanpassen en valideren.
  • Workshops ter voorbereiding van beslissingen organiseren waarin scenario’s worden ontwikkeld en besproken.
  • Sessie organiseren om aanbevolen opties te bespreken en op basis hiervan een ontwerp te kiezen.
3

Een robuust, toekomstbestendig ontwerp van de mondiale toeleveringsketen.

Ontwerp van een toeleveringsketen, gericht op tijdige beschikbaarheid van producten en lage bedrijfskosten.

Keuze van het ontwerp voor de toeleveringsketen op basis van een gedegen besluitvormingsproces waarmee commitment van medewerkers wordt gegarandeerd.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search