Bedrijf:

Chemische compounds.

Uitdaging:

Effectieve besluitvorming voor middellange termijn over de toewijzing van producten aan productlijnen.

Internationaal bedrijf met meerdere vestigingen met meerdere productielijnen.

Sterke invloed van batchgrootte en productvolgorde op capaciteit van productielijnen.

Minimaal één jaar van tevoren moet de toewijzing van producten aan productielijnen worden gepland.

Onzekere vraag en grote invloed van marktschommelingen.

Complex plaatje van kosten en omzet in de mondiale supply chain, waaronder fiscale stelsels.

Werkwijze:

  • Een wiskundig optimalisatiemodel voor de mondiale supply chain gebouwd.
  • Het model inbouwen in een gebruikersvriendelijk softwaresysteem waarmee de besluitvorming wordt ondersteund.
  • Toekomstige gebruikers en het management betrekken om de kwaliteit te waarborgen en acceptatie van het nieuwe systeem te bewerkstelligen.
  • Overbrengen van het systeem naar de organisatie en beschikbaar blijven voor ondersteuning.
2

Betere besluitvorming op basis van optimalisatie en scenarioplanning.

Verbeterde beschikbaarheid van producten in cruciale markten.

Lagere totale kosten voor productie, transport en voorraad.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search