Uitdaging

Het bedrijf had een geschiedenis van groei en het leveren van goede marges. Echter, de groei vertraagde al geruime tijd, de marges daalden, een aantal belangrijke klanten was vertrokken en het aantal introducties van nieuwe producten was afgenomen.

Om de zaak weer op de rails te zetten, had het managementteam de visie aangescherpt en een nieuwe strategie ontwikkeld. Axisto werd ingeschakeld om de implementatie van deze nieuwe strategie te ondersteunen.

De aanpak

In samenwerking met het managementteam hebben we besloten om Hoshin Policy Deployment te gebruiken voor de implementatie van de strategie. Het proces begon met een tweedaagse workshop met de Top30 van het bedrijf.

Na het delen en bespreken van de visie en strategie, werd het ‘hoe het te leveren’ onderzocht tijdens break-out sessies. De twee dagen genereerden niet alleen een duidelijk gevoel van richting en afstemming, maar ook een meer verbonden en energieke Top30-gemeenschap.

In een reeks vervolgwerksessies, waardoor nog meer mensen betrokken raakten, werden de doelstellingen en doelen gecontroleerd en de deployment voltooid tot concrete doorbraakprojecten.

image

Een gecascadeerde visie en strategie, waarbij de structuur van de organisatie is gevolgd: Doelstellingen op het hoogste niveau zijn gekoppled aan projecten op het laagste niveau.

Volledige transparantie van de wijze waarop de visie en doelstellingen op top niveau feitelijk gerealiseerd zullen worden.

Een organisatie die zowel horizontaal als vertikaal ‘aligned’ is; met helder bepaalde onderlinge afhankelijkheden.

Een sterk gemotiveerde organisatie dat zich volledig gesteund voelt door het top management en met het zelfvertrouwen dat het de projecten tijdig en volledig zal opleveren en daarmee het bedrijf weer stevig op het groeipad te zetten.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search