Bedrijf:

Fabrikant van geavanceerde machines.

  • Productie van kleine aantallen, zeer ingewikkelde machines met veel onderdelen.
  • Elke machine moet worden getest voordat deze wordt geaccepteerd door de klant.
  • Het testproces is een complex, kennisintensief proces en testen duurt wekenlang op beide locaties.

Uitdaging:

Omdat het bedrijf actief is in een markt waar time-to-market van systeemverbeteringen en nieuwe systeemtypen essentieel is, was het doel de testperiode aanzienlijk te verkorten.

Werkwijze:

  • We pasten Axisto Process Mining® toe op een batch van 24 machines.
  • Omdat het doel was het testproces te verkorten, spitste de analyse zich toe op stilstand en rework in de event log.
  • We voerden een prestatie-analyse uit om onnodige stilstand te detecteren:
    Op basis van de geregistreerde testreeksen werd een procesmodel ontwikkeld dat automatisch aantoonde hoe het testproces was uitgevoerd voor deze 24 machines.
  • De visualisatie van het rework leverde de inzichten om het testproces anders te organiseren.
4

Aanzienlijke (*) kortere doorlooptijd van tests

(*) Het bedrijf heeft de informatie als strategisch aangemerkt, waardoor deze niet kan worden gedeeld.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search