Bedrijf

Callcenter

Uitdaging

Een belangrijk callcenter probeerde de klantenservice te verbeteren. Vóór de automatisering waren klantaanvragen tijdrovend en resulteerden ze in vertraagde klantentransacties, omdat agenten de nodige Know-Your-Customer (KYC) -informatie uit meerdere systemen moesten ophalen.

Oplossing

Medewerkers van het callcenter konden taken rechtstreeks vanaf hun desktops naar onze robots sturen. Nadat de processen waren voltooid, stuurden de robots de klantinformatie naar de agent in een goed gestructureerd bericht.

case2

70% Reductie van de gemiddelde beltijden door lagere gemiddelde verwerkingstijden: van 10 minuten per oproep naar 3 minuten per oproep.

200% Kortere wachttijden voor klanten. De wachttijd van de klant is nu gemiddeld 40 seconden per gesprek vergeleken met 2 minuten per oproep voor introductie van onze robots.

20% Reductie in OPEX-kosten.

100% Eliminatie van menselijke fouten.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search