Bedrijf:

OEM in de automobielbranche.

Uitdaging:

Na een recente afsplitsing van het moederbedrijf werd de unit klaar gemaakt voor verkoop. In dat kader was het belangrijk de Indirecte kosten ingrijpend te verlagen.

Werkwijze:

  • Samen met een klein team van sleutelpersonen van de opdrachtgever scherpten we de visie aan en stelden we een ambitieuze kostentarget. Vervolgens bekeken we gezamenlijk welke activiteiten essentieel waren en moesten worden behouden, welke konden worden stopgezet en welke konden worden vereenvoudigd of samengevoegd. Daarnaast onderzochten we waar we vraag voor bestaande activiteiten opnieuw konden definiëren. Na een analyse voor een diep inzicht in de huidige situatie, definieerden we in een aantal iteraties de ideale situatie. Daarbij werd uitdrukkelijk rekening gehouden met beperkingen en risico’s.
zero-based

Een geherdefinieerd end-to-end proces van orderverwerving tot levering en een nieuwe, stimulerende toekomst voor het bedrijf.

49% reductie van aantal FTE’s.

47% verlaging van de kosten van indirecte FTE’s

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search